Välj en sida

Trivsel Kompagniet

På jobbet spenderar vi åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, vilket ibland inte räcker. Att vi trivs, har kul och känner oss stolta över vårt arbete är några saker som krävs för att vi ska stanna kvar. Här listar vi några av de viktigaste sakerna. 

Att ha roligt!

Att trivas och ha kul på jobbet är viktigt! Svenska dagbladet publicerade resultat av en undersökning gjord bland 5 000 svenskar på uppdrag av HR-koncernen Wise group. Det visade sig då att ha kul på jobbet är viktigare för lyckan än om man har familj.

“Den här undersökningen visar att jobbet är viktigare än familjen för att nå lycka och att vi bör ta det ännu mera på allvar hur det är på jobbet.” säger Stefan Rossi, vd på Wise.

Att vara stolt över sitt arbete/arbetsplats 

Att känna sig stolt över sin yrkesroll och företaget en arbetar för är viktigt. Dagens Analys skriver att närmare 80% av unga människor ser över företags sociala ansvar (CSR) när de söker jobb. Vi vill med andra ord kunna stå bakom företagets värderingar för att trivas.

Goda jobbrelationer

Goda jobbrelationer är A och O för att trivas på jobbet visar en studie gjord av forskarna vid universitetet i Tel Aviv. Sajten Motivation lyfter studien gjord på 820 personer som menar att personer som känner stöd från sina kollegor får flera hälsofördelar och dessutom har chans att leva längre.

Känslan av att tillhöra teamet 

Vi människor är ett flockdjur och enligt FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) strävar vi hela tiden efter att tillhöra gruppen och finna vår roll i den. Vi människor vill känna oss sedda, hörda och delaktiga. Känner vi oss utanför gruppen kommer vi i längden inte att trivas.

Självständighet med tydliga mål

Att kunna styra över sitt eget arbete till viss del är en förutsättning för att trivas på jobbet skriver tidningen Kollega som publicerat en forskningsstudie som bygger på data från närmare 9500 anställda. Folkhälsovetaren Cathrine Reineholms menar att självständighet och tydliga mål är viktigt. “Chefer ska inte styra med hela handen, utan peka ut riktningen”.

Utvecklingsmöjligheter

Att göra samma sak dag ut och dag in kan i längden bli tråkigt och otillfredsställande… Då är det lätt hänt att vi börjar leta efter nya utmaningar. Självklart är vi alla olika men många människor vill känna att det finns utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Att lära sig nya saker och bli tilldelad nya utmanade uppgifter kan därför ge en boost av ny energi och välbefinnande.

Hur lyckas ni?

Läs hur ERA Revisorer, Mässupport, Tell och Picknick Media har gjort för att få sina medarbetare att trivas på jobbet.